Välgörenhet BRIS barnens rätt i samhället

Med din gåva kan vi uträtta mer

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Med din hjälp kommer vi att ha ett särskilt fokus på psykisk ohälsa och jobba för att de barn och unga som mår dåligt alltid ska ha en trygg vuxen att vända sig till. Du gör det möjligt för oss att finnas när samhället brister.